Tijdens het evenement zijn de volgende huisregels van kracht:

Huisregels JINGLE BALL

Algemene regels:

– Alle aanwijzingen van medewerkers van Jingle ball en de security, die verband houden met deze huisregels, moeten direct worden opgevolgd;

– Het is verplicht medewerking te verlenen bij fouilleren en controles op legitimatie-, wapen-, en drugsbezit;

– Correcte kleding en schoenen zijn verplicht. Sportkleding en/of kleding waarbij associatie gelegd kan worden met groeperingen of clubs zijn NIET toegestaan;

– Gevonden voorwerpen kunnen bij de bedrijfsleiding worden ingeleverd;

– De aanwezigheid op het festival terrein van Jingle ball is geheel voor eigen risico:

 • Tijdens dit evenement worden foto’s en filmopnames gemaakt die gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van het festivalterrein gaat u hier stilzwijgend mee akkoord;
 • Als u het festivalterrein verlaat kunt u niet terugkeren op het festivalterrein;
 • In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie;
 • Jingle ball gebruikt een muntensysteem voor de betalingswijze van haar horeca. Gekochte munten worden niet retour genomen;
 • “Betaalmunten” van voorgaande edities kunnen niet ingewisseld worden tijdens een nieuw evenement / nieuwe editie;
 • Op het terrein kan cameratoezicht plaatsvinden. Dit wordt dan door middel van tekst en afbeeldingen en op borden aangegeven. Het cameratoezicht vindt alleen plaats voor de volgende doeleinden:
 1. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen;
 2. de beveiliging van gebouwen en terreinen en van de zaken en dieren die zich in die gebouwen of op die terreinen bevinden;
 3. het registreren van incidenten: gedragingen, verstoringen, ongevallen of andere gebeurtenissen die de eigendom, veiligheid of integriteit van het terrein, personen of zaken aantast of bedreigt;
 4. Camerabeelden worden minstens 2 weken bewaard.


Na het betreden van het festivalterrein is het niet toegestaan om tussendoor het terrein te verlaten. 

– Het is verboden om:

 • Drugs in uw bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen;
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in uw bezit te hebben;
 • Diefstal of vernielingen te plegen;
 • Goederen te verhandelen of te helen;
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen;
 • Discriminerende opmerkingen te maken;
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren; 
 • Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam);
 • Film- en/of foto-opnamen te maken voor commerciële doeleinden, welke niet bekend zijn bij de organisatie.

 Het is niet toegestaan:

 • Eigen drank en/of voedsel mee te nemen, dan wel te nuttigen;
 • Consumpties van het festivalterrein mee naar buiten te nemen;
 • In de directe omgeving van het festivalterrein afval te laten slingeren;
 • Met voorwerpen te gooien en/of drank en etenswaren richting medewerkers; artiesten of naar het podium te gooien;
 • (huis)Dieren, al dan niet  aangelijnd, mee naar binnen te nemen.

– De toegang kan u geweigerd worden wanneer (u):

 • Onder invloed bent van verdovende middelen;
 • Geen correcte schoenen of kleding draagt, zoals eerder al benoemd;
 • Aangeschoten bent of dronken;
 • De toegang tot één van onze evenementen eerder is ontzegd;
 • Niet meewerkt aan controles op wapen- en drugsbezit;
 • Niet in het bezit bent van een geldig ID-bewijs;
 • Het maximum aantal bezoekers is bereikt.

– Bij het plegen van misdrijven:

 • wordt u aangehouden en worden relevante voorwerpen in beslag genomen;
 • Wordt u direct overgedragen aan de politie;
 • wordt aangifte gedaan en/of een klacht ingediend.

– Bij het niet naleven van onze huisregels:

 • Wordt u van het evenemententerrein verwijderd en zal u de verdere toegang tot het evenement worden ontzegd;
 • Wordt (bij huisvredebreuk) de politie ingeschakeld;
 • Bij ontstane schade wordt deze verhaald op de veroorzaker.

Bij het aankomen en verlaten van het evenemententerrein vragen wij u de omgeving rustig en zonder lawaai te benaderen/verlaten.